Blog

Anlaşmalı Boşanma Davasında Karar Ne Zaman Kesinleşir?

Anlaşmalı boşanma davası, boşanmak isteyen çiftlerin açtığı davalardan bir tanesidir. Çekişmeli davaya göre daha hızlı sonuçlanıyor olduğundan dolayı boşanmak isteyen çiftler öncelikli olarak kendi arasında anlaşması gerekiyor.

Anlaşmalı boşanma davasında süreç çok önemlidir. Bu nedenle davayı açmadan önce dikkat edilmesi gereken hususların başında her konuda anlaşma yapılması gerekiyor. Mal paylaşımı, velayet ve nafaka gibi konularda anlaşılmalı ve bunlarla ilgili anlaşmanın da belgelenmesi gerekir. İnegöl avukat bu noktada anlaşmalı boşanma davasında danışanlarına yardımcı olarak sürecin hem hızlı sonuçlanmasını hem de dava nedeniyle psikolojik sorunlar yaşanmamasını sağlayacaktır.

Anlaşmalı boşanma davaları aile hukuki içerisinde olduğundan aile mahkemeleri tarafından görülür. Her davanın süreci birbirinden farklıdır. Süreç ne kadar doğru ilerletilebilirse davanın sonuçlanması da o kadar başarılı olacaktır.

Anlaşmalı boşanma davalarında tarafların dava öncesinde bir araya gelmesi ve asgari müşterekler konusunda ortak karar alması gerekir. Alınan bu kararların mahkemeye iletilmesi de önemlidir. Süreç doğru bir şekilde ilerlerse boşanma davası tek celsede gerçekleşebilir.

Çekişmeli boşanma davaları ise çok karmaşık ve uzun bir süreç olabilir. Çekişmeli davalarda ihtiyaç duyulan delillerin incelenmesi maddi ve manevi tazminat taleplerinin ortaya çıkması gibi durumlar davanın uzamasına neden olacaktır.

Aile mahkemesinde görülen bir boşanma davasında karar verildiğinde önce kısa kararın yazılması sağlanır. Ardından gerekçeli kararın yazılması gereklidir. Kısa karar ve gerekçeli kararın aynı olması birbirini çeliştirmemesi açısından önemlidir

Boşanma Davasında Kısa Karar Nedir?

Boşanma davasında kısa karar davanın özetini ifade eder. Aile birliğinin sonlanması istendiğinde tarafların aile mahkemesine dilekçe vermek suretiyle başvurusunu yapması gerekir. Boşanma davası dilekçesinde yer alan bilgilerin tamamının eksiksiz ve hatasız olması gerekir. Taraflardan birisi dillekçe verebileceği gibi birlikte de bu belge mahkemeye sunulabilir. Boşanma davası dilekçesinin ardından ise mahkemeye delillerin toplanarak sunulması gerekir. Bu süreç sözlü yargılama aşaması ile devam ederken tanıkların dinlenmesi de gerekli olacaktır.

Mahkeme bu aşamada karar verirken tanıkların da son sözlerine yer verilerek özet niteliği taşıyan bir karara varılması gerekir. Son duruşmada verilecek olan bu karar davanın reddedilebileceği gibi tarafların boşanması şeklinde de gerçekleşebilir. Kısa karar duruşmanın zaptına yazılan ve özet niteliğinde olan bir belge. Kısa kararda hangi nedene dayalı olarak bu kararın verildiği yer almaz.

İlginizi Çekebilir: İnegöl İcra Avukatı Nedir?

Boşanma Davasında Gerekçeli Karar Nedir?

Boşanma davasında gerekçeli karar içerik bakımından kısa karara göre daha geniş kapsamlıdır. Kısa kararda özel bilgiler yer alır. Ancak gerekçeli kararda mahkemenin dayandığı deliller, tanık beyanları ve kısa kararın tahsis edilme nedeni bulunmaktadır. Gerekçeli kararda kısa kararın açıklaması da yapılır.

Alınan karara ilişkin olarak da hangi kanun yollarına başvurulabileceği ve süreler hakkında detaylı bilgilere yer verilir. Gerekçeli karar ile dosya da kesinleşir.  Gerekçeli karar yazılmadan herhangi bir yol izlenmesi mümkün olmayacaktır. Bu nedenle kısa kararın açıklamasının ardından gerekçeli kararın hazırlanabilmesi için gerekli olan süreye ihtiyaç vardır.

Boşanma Davasında Kesinleşme Şerhi

Kesinleşme şerhi, boşanma davası üzerine yazılan kayıt olarak tanımlanabilir. Bu kayıt kararın ne şekilde kesinleşmiş olduğunu ifade eder. Boşanma davasına karar veren mahkemenin kararını hangi tarihte kesinleştirdiği ve ilgili bilgiler yer alır.

 

Related Posts

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir