Blog

Hukuki Olarak Miras Paylaşımı Nasıl Yapılır?

Miras hukuku, ölen birinin mallarının yasa da belirtilmiş olduğu şekilde belirli pay oranları dahilinde düzenlemeyi içermektedir.

Mirasçılar Kimdir?

Hukukta iki farklı mirasçı tanımlaması vardır. Birincisi yasal olan mirasçılar diğeri ise atanmış olan mirasçılar şeklindedir.

Yasal mirasçılar yasanın belirlemiş olduğu kişilerdir. Yasal mirasçılara örnek olarak kişinin evlatları, hısımları, evlatlıkları, sağ eş ya da kardeşleri şeklindedir. Atanmış mirasçılar ise mirası bırakan kişinin özgür iradesi doğrultusunda belirlenmesidir.

Yasal Mirasçılar Kimlerdir?

Miras bırakanın alt soyu tanımlaması içinde çocuklar, çocukların ölmeleri durumunda onların çocukları şeklindedir. Anne ve baba ve onların alt soyları, büyük anne ve büyük baba altsoyları da yasal mirasçı olarak kabul edilir. Evlilik dışında doğmuş olan çocukların tanıma ve hakim kararı bulunması gerekir.

İnegöl miras avukatı hakkındaki makalemizi okuyabilirsiniz.

Sağ Kalan Eşe Miras

Ölen kişinin sağ kalan eşine miras payı kiminle birlikte mirasçı olduğuna göre değişiklik gösterir. Örneğin miras bırakanın alt soyu ile birlikte mirasçı olursa bu durumda miras hakkı 4’te 1 şeklinde yapılır.

Miras bırakanın anne ve babası zümresiyle birlikte mirasçı olursa mirasın 2’de 1’i. Ölen kişinin büyük anne ya da büyük babaları ile onları çocuklarıyla birlikte mirasçı olursa mirasın 4’te 3’ü olarak sağ eşe kalır.

Evlatlık

Evlatlıklarda ölen kişine kan bağı yoluyla mirasçı olacaktır. Yani evlatlığın birinci zümrede bulunan evlilik için çocuktan herhangi bir farkı yoktur. Evlatlığın da altsoyu aynı şekilde mirasçı olarak kabul edilir. Evlat edinilen çocuk için miras konusunda farklı bir durum söz konusudur. Evlat edinilen çocuklar hem biyolojik ailesinden hem de evlat edinildiği aileden mirasçı hakkına sahip olabilir. İnegöl avukat miras paylaşımında evlatlık sorununa ilişkin dava süreci olacaksa dava sürecinde gerekli desteği sağlayacaktır.

Miras Paylaşımı Oranları Nasıl Belirlenir?

Miras paylaşımı yapılırken oranlar kanunla belirtilmiştir. Bu paylaşım oranları mirasçının sağ kalan eşinin hayatta olup olmadığına göre değişkenlik gösterir. Bunun dışındaki hallerde mirasa herkes eşit olarak katılır. Mesela bir örnek vermek gerekirse sağ kalan eş ve iki çocuk varsa bu durumda herkes mirasçı olur. Sağ kalan eşe mirasın 4’te 1’i çocukların her biri mirasın 3’te 8’ine hak kazanabilir. Yine sağ kalan eş miras payında hangi zümre ile mirasçı olduğuna göre farklı bir durum ortaya çıkacaktır.

Mirasçılık Belgesi Yani Veraset İlamı Nedir?

Ölen kişinin mirasçılarının kim olduğunun belirlenmesi bu belgeye göre belirlenir. Ölen kişinin mirasçıları veraset ilamı vermek zorundadır. Bu belge herhangi biri tarafından notere başvurularak alınabilir, fakat burada yabancılık unsuru söz konusuysa belge Sulh Hukuk Mahkemelerinin vermesi gerekir.

Mirasçıların bu belgeyi alabilmesi için hepsinin aynı anda bulunmasına gerek bulunmamaktadır. Mirasçılardan herhangi biri bu belgeyi alabilir. Veraset ilamının amacı herhangi bir mal paylaşımı yapmak değildir.

Miras Bırakanın Malları Nasıl Tespit Edilir?

Miras bırakanın malları tekere olarak tanımlanır. Taşınır ya da taşınmaz olan tüm mallar miras bırakanın her türlü borcu miras bırakanın ölümüyle birlikte mirasçılarına kalır. Mirasçı belgesini alan kişi eğer ölen kişinin malları hakkında bilgi sahibi değilse bu durumda tekere davası açarak malların tespit edilmesini isteyebilir.

Related Posts

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir