Blog

İnegöl Ceza Avukatı

İnegöl’de Ceza Avukatı

Ülkemizde yasal anlamda bir hukuk branşlaşması bulunmadığından, ceza ya da ağır ceza avukatı şeklinde herhangi bir tanımlama ve meslek dalı bulunmaz. Mevzuat incelendiğinde, ceza avukatı ismi altında herhangi bir avukatlık dalı tanımının olmadığı görülür. Bununla birlikte, halk arasında ceza davalarına giren, bu alanda uzman olan avukatlara, ceza avukatı denilmektedir. Yerleşen bu kalıpla daha anlaşılır olması adına, ceza avukatı tanımlaması da yaygınlık kazanmıştır.

İnegöl’de ceza avukatı, kişi özgürlükleri açısından oldukça hassas konularla ilgilenir. Mağdur hakları açısından da kapsamlı bir hizmet sunmaktadır. Ceza avukatları da diğer tüm avukatların yaptığı gibi savunma işlevini yerini getirir. Savunma işlevini hakkıyla yerine getirmek adına çaba sarf eder. Ağır ceza avukatlarının savunma işlevleri incelendiğinde, diğer avukatlardan bazı noktalarda ayrıldığı görülür. Ceza avukatlarının sorumlu olduğu savunma alanı, doğrudan kişi özgürlüğü ya da özgürlük ihlalleriyle yakından ilgili olan bir alanda bulunur.

Savunmanın farklı bir işleve sahip olması nedeniyle ceza avukatları, şüpheli ya da tanıkları savunma işlemi esnasında müdafi olarak adlandırır. Müdafinin kelime kökü, Arapçadan gelir ve savunan, müdafaa eden anlamlarını taşır. Özel olarak incelendiğinde, ceza yargılaması esnasında şüpheli ya da sanık olan kişiyi savunan, kişilerin haklarını koruyan, aynı zamanda yargı işleminde onları temsil eden avukatlara ceza avukatı ismi verilmektedir. Ceza avukatı, meslek etiği çerçevesinde, kanunlara bağlı olarak işini gerçekleştirir.

Ceza Avukatlarının Sanıkları Savunması

Avukatlar, yalnızca sanıkların hukuki temsilcisi görevinde bulunur. Bu açıdan savunmaların yalnızca hukuki boyutlarıyla ilgilenir. Müvekkillerini savunurken, mahkeme nezdinde meslek etiklerine bağlı olarak savunmalarını gerçekleştirir. Savunduğu kişilerin yerine geçerek, olayları anlatma yetkisine sahip değildir. Yargılanan şahıslar, bizzat olaya dair bilgi ve görüşlerini paylaşmaktadır. Ceza muhakemeleri, yaşanmış olayların neticesinde anlatılan olaylara dayanır.

Yaşanmış olaylar, mevcut delillere dayanarak yeniden anlatılır. Doğal olarak, yaşanmış olayların nasıl gerçekleştiği, olayların kronoloji sırası gibi durumlar, yalnızca o olaya şahit olan şahıslar tarafından net olarak bilinmektedir. Ceza avukatları dava esnasında, sanığı savunmak adına farklı deliller sunabilir. Sunulan delillerin değerlendirmelerini de yapabilir. Gerekli itirazları sunma hakkına da sahiptirler. Avukatlar duruşma esnasında, müşteki ve diğer katılımcılara sorular yöneltme hakkına da sahiptir.

Ceza mahkemeleri ve avukatları hakkında daha net bilgi almak isterseniz, İnegöl’de ceza avukatı sizlere bu konularda detaylı bilgi aktarmaktadır.

Ceza Avukatlarının Savunmaları

Ceza avukatlarının dava kapsamları, diğer avukatlara benzemez. Ceza avukatı, aynı anda bir dava içinde birden fazla kişiyi savunma hakkına sahiptir. Savunulan kişilerin sayısının, herhangi bir önemi bulunmamaktadır. Birden fazla kişi, farklı açılardan aynı anda savunma kapsamında yer alır. Aynı anda yüzlerce kişi bile, bir ceza avukatı tarafından savunulabilir.

Bu noktada önemli olan durum, savunduğu kişiler arasında menfaat çelişkisinin bulunmamasıdır. Avukatların bir kişi hakkında yaptığı savunmalar, savundukları diğer kişilerin dava içeriklerine zarar vermemelidir. Diğer kişileri daha iyi savunmalarını engelleyecek dava içeriklerinden de uzak durmalıdır. Eğer savunma içerikleri, iki müvekkil arasındaki menfaati engellerse bu durumda ortaya bir çelişki çıkar. Menfaat çelişkisi olduğu durumlarda ise avukat, her iki müvekkilinden birisini tercih etmek zorunda kalır. Akdi bir durumda, menfaat çelişkisi yaşanması nedeniyle müvekkillerin savunma hakları zarar görür. İnegöl’de ceza avukatı bu konu hakkında yardım alabileceğiniz kişileri ifade eder.

Ağır Ceza Avukatları İçin Suç Kavramı

Suç kavramı, bazı durumlarda toplumsal kodlara bağlıdır. Doğrudan toplumun siyasal ya da kültürel yapısıyla ilgili olduğu da söylenebilir. Avukatlar, toplumu her yapısıyla tahlil edip görebilen sosyologlara benzemektedir. Bu açında, her suçu toplumun hangi kültürel kodlarından kaynaklandığı üzerinde de düşünür. Her suç, toplumun belli bir yönüyle ilgilidir. Ekonomik sorunların artış göstermesinin hırsızlık ya da gasp gibi olaylara neden olması, bu duruma örnek olarak gösterilebilir.

Toplumda ceza avukatları, suçluları savunuyor gibi görünür. Bu genel olarak görülen bir yanılsamadır. Bununla birlikte avukatlar, ceza muhakemesi kanuna göre gerekli savunmaları yapmakla görevli kimselerdir. Kendilerine verilen yetkilere dayanarak, savunma işlevini gerçekleştirirler. Ceza muhakemesi kanununda yer alan kanunlar, bu konuda bağlayıcı olarak görülmektedir. Avukatlar, şüpheli ya da sanık hakkında, meslek etiğine bağlı kalarak savunmada bulunur. Bunun aksini düşünmek, oldukça yanlıştır.

Hukukun en çekişmeli alanı olan ceza mahkemeleri, ceza avukatlarını da zor durumda bırakır. Özellikle toplum yargısının önünde zor durumda kalmaktadırlar. İnegöl’de ceza avukatı alanında mesleklerini icra eden avukatlar da meslek etiğine bağlı şekilde çalışmalarını sürdürür.

Ceza Avukatlarının Dava Süresi

Takip ettikleri davalarda kararın çıkıp çıkmaması, ceza avukatlarının görev süreleri üzerinde etkili olur. Kararın kesinleşmesinin ardından, dava içeriğinde ceza avukatlarının da görevleri sona ermiş olur. Karar kesin bir nitelik alana kadar ceza avukatları, davayı takip etmeye devam eder.

Karar öncelikle, yerel mahkemelerde verilir. Ardından, Yargıtay sürecine geçiş yapılır. Kurala bağlı olarak, Yargıtay aşaması da ceza avukatı tarafından takip edilir.

İnegöl’de ceza avukatı sizlere konu ve dava süreci hakkında en net bilgileri sunar.

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak.