Blog

İnegöl İcra Avukatı Nedir?

İnegöl icra avukatı nedir? Sorusunun yanıtını vermeden önce isterseniz halk arasında icra neye deniyor bunu anlatalım. Sıradan vatandaşlar yani hukuk konularında bilgisi olmayan kişiler, icra denildiğinde herhangi bir nedenden borcu olan kişinin borcunun tahsil edilmesi için uygulanan işlem şeklinde bilirler. Bu kısmen doğru olan bir durumdur, ancak yalnız bu tanımlama yeterli değildir. İcra, hukuki olarak borçlunun alacaklı olan kişiye borcunun sorumlu olduğunu ve ödememesi halinde adli makamlar aracılığıyla borcun tahsil sürecinin başlatılması anlamına gelir.

İcra ve iflas hukuku çok geniştir, bu nedenle icralık olan birisinin avukat tutmadan bu işin altından kalkabilmesi kolay kolay mümkün olmayacaktır. İcra davalarında bir işleyiş vardır ve bu da uzmanlık gerektiren bir alandır. İcra ve iflas hukukuna konu olan bir davanın uzman bir icra avukatı olmadan devam ettirilebilmesi kolay kolay mümkün değildir. İnegöl avukat ise bu noktada gerekli olan çalışmaları yaparak sürecin en sağlıklı şekilde yönetilmesi ve sürdürülmesini sağlar.

İcra ve İflas Hukuku Nedir?

Borçlarını zamanında ödemeyen borçluların ya da yükümlülüklerini yerine getirmeyen yükümlülerin alacaklarına karşı sorumluluklarını düzenleyen ve alacaklının alacağını almasını sağlamak amacıyla yol gösteren hukuk dalına icra ve iflas hukuku denilmektedir.

İlginizi Çekebilir: İnegöl İş Avukatı

İcra ve iflas hukuku ikiye ayrılır. Bunlar şöyledir:

  1. Cüzi
  2. Külli

Cüzi İcra Nedir? : Cüzi icra, icra hukuku içinde bulunur. Borçlunun mal varlığının yalnızca borcu kadar olan bölümü bu hukukta yer alır.

Külli İcra Nedir?: Külli icra, iflas hukuku içerisinde bulunur ve borçlunun tüm mal varlığı bu tür davada konu edilmiştir.

Cebri İcra Ne Demek?

Bir alacağın tahsil edilmesiyle ilgili zor kullanma hakkı yalnızca devlete aittir. Bu nedenle bu tür bir davaya cebri icra adı verilir. Devlet isterse cebri icra kurumlarınca borçlu olan kişinin mallarına el koyabilir ve alacaklıya el koyduğu bu mallardan ödeme yapar. Cebri icra kurumları icra daireleri olarak bilinir. İcra davaları, icra mahkemeleri aracılığıyla görülür. İcra dairelerinin toplamış olduğu veriler mahkeme tarafından incelenerek denetlenmesinin yapılması sağlanmış olur.

İcra Avukatı Kimdir?

İcra ve iflas hukukunda uzmanlaşmış avukatlara icra avukatı adı verilir. İcra avukatları bu tip davalarda hukuki adımların atılmasını, yürütülmesini ve tüzel kişiler adına bu davaların kontrol edilmesini sağlar. Aslında icra avukatı şeklinde bir avukatlık branşı yoktur. Bu yalnızca uzmanlık alanına giren bir konudur ve bazı avukatlar bu alanda kendilerini yetiştirerek icra avukatı olarak mesleklerine devam ederler.

İcra Davalarında Avukatların Önemi Nedir?

Aslında hukuki süreçlerde avukat tutmak gibi bir zorunluluk yoktur, lakin icra ve iflas hukuku konuları çok zahmetli ve detaylı olduğundan uzmanlık gerektirmektedir. Eğer dava sıkı bir şekilde takip edilmez ve yönetilmezse bu durumda borcun tahsili mümkün olmayabilir. Deneyimli bir avukat icra takibiyle ilgili ilk yapılması gerekenleri bilir ve süreci buna göre devam ettirir.

İcra davalarının başlatılması için yeterli düzeyde hukuki bilgiye sahip olmak ve icra takibi sürecine aşina olmak önemlidir. Bir icra avukatının gerekli bilgisi ve deneyimi olduğundan dolayı süreci doğru planlayarak daha hızlı ilerlemesini sağlar. İcra davası bir avukat tarafından yürütüldüğünde davanın sonucunun olumlu olması sağlanmış olur. Bu aslında yalnızca alacaklı olanın değil aynı zamanda borçlu olan içinde çok önemli bir konudur. Çünkü her türlü hukuki konular uzmanlık gerektirir ve hakların en iyi şekilde savunulması sağlanmış olur.

İcra Avukatlarının Baktığı Davalar Nelerdir?

  • İlamlı İcra Takibi Davaları
  • İlamsız İcra Takibi Davaları
  • Kambiyo Senetleri için İcra Takibi Davaları
  • Kira Alacağı için İcra Takibi Davaları
  • Rehnin ve İpoteğin Nakide Çevrilmesi için İcra Takibi Davaları
  • Borca veya İcra Takibine İtiraz için Açılan Davalar
  • Borca veya İcra Takibine İtirazın İptali için Açılan Davalar

Related Posts

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir