Blog

İnegöl Tazminat Avukatı

İnegöl’de Tazminat Avukatı

Haksız fiil ya da haksız eylem neticesinde uğranan zararın giderilmesi için ödenecek bedele tazminat adı verilir. Tazminat ödenmesi için haksız olarak yapılan fiillerin içeriği, kişilerin şikayetleri ve tarafların birbirleri hakkındaki şikayetleri göz önüne alınır. Tazminat hukuku, geniş bir kapsama sahiptir. Bu açıdan, birçok hukuk dalının da içeriğinde yer alır.

Tazminat hukuku alanında, İnegöl’de tazminat avukatı vasıtasıyla yardım alabilirsiniz. Bu konuda sizlere yardımcı olan avukatlar işinin ehli ve tazminat hukuku alanında deneyimli ve bilgili olmalıdır. Bu şekilde süreci, daha iyi ve rahat şekilde yönetebilirsiniz.

Zararlarınızın tazmin edilmesi adına, tazminat davaları hem maddi hem de manevi anlamda önem taşır. İnegöl’de tazminat avukatı aracılığıyla konu hakkında daha fazla bilgi edinebilirsiniz.

Maddi Tazminat Hakkı

Tazminat davalarında, eylem ve fillerin hukuka aykırı olma şartları aranır. Hukuka aykırı eylemler neticesinde, karşı tarafın mal varlığına zarar gelmişse bunun sonucunda karşı tarafa zarar karşılığı bir bedel ödenmesi gerekir. Bu bedele maddi tazminat adı verilmektedir. Mal varlığında meyana gelen eksilmeler, geniş kapsamda değerlendirilmelidir. Mal varlığında meydana gelen kayıpların kapsamı şu şekilde detaylandırılabilir:

 • Kişinin mevcut mal varlığında, çeşitli sebeplere bağlı olarak eksiklik yaşanması,
 • Mal varlığında artış hedeflediği halde, dış etkilere bağlı olarak bunun gerçekleşmemesi,
 • İşe başlayıp kar elde edeceği halde dış etkenlerden dolayı kardan yoksun kalınması, maddi tazminat hakkının kapsamına girer.

 İnegöl’de tazminat avukatı yardımıyla bu konu hakkında en net bilgileri edinebilirsiniz.

Manevi Tazminat Hakkı

Hukuka aykırı eylem ve uygulamalar neticesinde, kişilerin acı ve keder duymasına sebep olma, manevi tazminat kapsamında değerlendirilir. Duydukları keder ve elem neticesinde kişiler, karşı tarafa manevi tazminat davasında bulunabilir. Yıpranmadan kaynaklı olarak ödenecek bu miktar, kanunda belirlenen hükümlere göre ödenir. Manevi tazminat tutarını belirleyen hakim, bu konuda tamamıyla takdir yetkisini kullanır.

Manevi tazminatın miktarı belirlenirken hakim tarafından kişinin yaşı, durumu ve olaya neden olan durum göz önünde bulundurulur. Bu kriterler sonucunda ortaya çıkan tablo, hakimin konu hakkında son kararını vermesini sağlar.

Manevi tazminatla ilgili tüm sorularınız için İnegöl’de tazminat avukatı sizlere yardımcı olmaktadır.

Maddi ve Manevi Tazminatın Hesaplanması

Maddi ve manevi tazminat davaları, genellikle birlikte açılır. Bununla birlikte, ayrı ayrı olarak açıldıkları da açılabilmektedirler. Bu konu hakkındaki talepler, şikayete bağlı olarak değişiklik gösterir. Haksız fiil ve eylemlerin meydana gelmesi sonucunda, taraflar arasında yer alan sözleşmelere aykırı olarak davranılması gibi sebepler tazminat davalarının ana sebepleri arasında yer alır. Tazminat talebinde bulunan kişiler, fiillerin aykırılığından ötürü şikayette bulunur.

Tazminat talepleri, olaya göre değişiklik gösterir. Bu taleplerde kişilerin beklenti ve ihtiyaçları da önem taşır. Göreve ilişkin farklı bir durum yer almazsa tazminat davaları, genellikle Asliye Hukuk Mahkemelerinde görülmektedir. Başvurunun ardından, gerekli işlemler başlatılır ve tazminat hesaplanma sürecine geçilir. Tazminatın hesaplanma işlemi, maddi ve manevi tazminat olmasına göre farklılık gösterir.

Maddi tazminat davalarında, zararın tespiti önemlidir. Somut olarak zarar tespiti yapılmasının ardından, mahkemeye belgelerin sunulması, önem arz eder. Manevi tazminat taleplerinde durum bu şekilde ilerlemez. Ortada somut bir belge bulunmadığından, içeriği maddi tazminat davalarına benzememektedir. Soyut bir zararın tazmini için göz önüne alınacak farklı durumlar bulunur. Bu durumlar; kişinin gelir durumu, olaydan ne derecede etkilendiği, sosyal statüsü gibi farklı etkenlerdir. Bu etkenlere bağlı olarak, net bir şekilde tazminat miktarı hesaplanır. Tazminat hesaplama işlemleri ve ne kadar tazminat alabileceğinizle ilgili daha sağlıklı bilgiler için İnegöl’de tazminat avukatı ile iletişime geçerek bilgi alabilirsiniz.

Tazminat Davalarının Türleri

Farklı durumlara bağlı olarak, tazminat davası talebinde bulunabilirsiniz. Bu durumları, genel olarak şu şekilde sıralayabiliriz:

 • İş kazaları en sık görülen tazminat davası alanları arasında yer alır. İş kazalarında kişiler, maddi ya da manevi tazminat talebinde bulunma hakkında sahiptir.
 • Trafik kazalarında hem can hem de mal kayıpları yaşanabilir. Ne yazık ki ülkemizde sıklıkla yaşanan trafik kazaları neticesinde, maddi ve manevi tazminat davası açma hakkı bulunur.
 • İdari işlemler esnasında bazı sorunlarla karşılaşılabilir. Bu sorunlar neticesinde, kişiler idari işlemden kaynaklanan zararların tazmin edilmesi talebiyle idareye karşı tam yargı davası açabilir.
 • İdare bazı hizmet kusurlarına sahip olabilir. Bu surum bazı aksaklıklara sebep olur. Kişiler, bunun giderilmesi adına, maddi ya da manevi tazminat talebinde bulunabilir.
 • Haksız işgaller, sık görülen tazminat davası talepleri arasında bulunur. Haksız işgalden kaynaklı olarak ecri misil talepli davalarda, maddi ya da manevi tazminat talebinde de bulunulabilir.
 • Doktor hatalarından kaynaklı olarak yaşanan durumlarda, hem maddi hem de manevi tazminat hakkı bulunur.
 • Boşanma davaları esnasında, boşanmada kusura sahip olan eşten maddi ve manevi tazminat talep edilebilir.
 • Rekabet kanunlarının ihlali neticesinde kişiler kartel tazminatı davasında bulunabilir.
 • İşçiler, işçi hakları ihlalinde maddi ya da manevi tazminat talebinde bulunabilir.
 • İşlenen suç neticesinde, kişiler uğradıkları zarar nedeniyle tazminat davası açabilir.

Tazminat davaları içerikleri hakkında en net bilgi için İnegöl’de tazminat avukatı size kapsamlı bilgi sunar. Yaşadığınız tazimat davaları hakkında uzman tazminat avukatından destek alabilirsiniz.

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak.