Blog

İnegöl İş Avukatı

İnegöl’de İş Avukatı

İşçi ve işveren arasında iş hukukundan doğan anlaşmazlıklar yer alabilir. Bu durumda İnegöl’de iş avukatı devreye girerek, bu anlaşmazlıkların giderilmesinde, aktif olarak rol alır. Uyuşmazlıkların çözümü için uzman işçi avukatlarından yardım alınması gerekir. İş avukatları, iş hukuku üzerinden doğan uyuşmazlıkların çözümünde işçilere yol gösterici bir kimliktedir. Anlaşmaların yapılmasında da aktif olarak rol alır. Gerekli bilgi ve becerilere sahip olan avukatlar, bu konuda işçiler için yol gösterici bir tavır takınır.

İş mahkemesi avukatlarının sorumlulukları oldukça fazladır. Bu sorumluluk gereği, işçilerin yanında yer alıp yönlendirici bir kimlik takınırlar. İşçilerin hak kaybı yaşamamaları adına, dava sürecinde aktif şekilde rol alırlar. İş avukatlarının işçi hakları konusunda donanımlı ve uzman olmaları gerekir. Bu şekilde, süreci daha iyi ve profesyonel şekilde yönetebilirler. İş hukuku alanında, avukatın temsili oldukça önemlidir. İşçi hakları avukatı, şu konularda aktif olarak rol almaktadır:

  • İşveren ile işçilerin arasında yaşanan ihtilafların çözümü ve sonuca bağlanması,
  • İşçi haklarının gerekli koşullar sağlanarak elde edilmesi,
  • İşçiye dava süresince yol gösterilmesi,
  • İşçilerin sarf ettikleri emeklerinin karşılığını alabilmeleri konularında İnegöl’de iş avukatı sizlere yol gösterici etkin bir hizmet sunar.

Bu konuların gerçekleşmesi adına, süreç boyunca hukuki yardım sağlanmaktadır. İş hukuku alanında yer alan konular, çoğu durumda oldukça karmaşıktır. Bu açıdan alanında uzman olan avukatlardan yardım almak oldukça önemlidir.

İş Kazalarında Tazminat Davaları

İş kazaları, ülkemizde oldukça sık şekilde yaşanmaktadır. Bu durum, iş avukatlarına olan ihtiyacı arttırmaktadır. İnegöl’de iş avukatı, iş kazaları sonucu oluşan davalarda, aktif şekilde rol alır. Bu süreçte işçinin yanında yer alır ve gerekli yönlendirmeleri yapar. İş güvenliğine ilişkin önlemlerin yeterince alınmaması, iş davalarında en temel sebep olarak öne çıkar.

İş kazalarının bir diğer sebebi de alınan önlemlerin eksik şekilde alınmasıdır. Bunun sonucu olarak, sıklıkla iş kazaları yaşanmaktadır. İş kazaları sonrasında, işçilerde orta ve yüksek dereceli hasarlar meydana gelir. Kimi durumlarda, işçiler hareket edemeyecek hale gelir. Bir daha çalışmaları mümkün değildir. Bu durumlarda, iş avukatı vasıtasıyla maddi ve manevi tazminat davaları ile iş yerine dava açma hakkı bulunmaktadır.

İş kazasından sonra hasar tespiti yapılması, işçinin hakları açısından da önemlidir. Kaza sonrasında işçi, hem işe devam edemez hem de kaza sonrası hayatında tekrar çalışabilmesi mümkün değildir. Mağduriyetin giderilmesi adına, malulen emeklilik konusu gündeme gelmektedir.

Kıdem Tazminatı Davaları

İş Kanunu’nda işçiler için asgari çalışma süreleri belirtilmiştir. Bu sürelere uygun olarak, işçi için çalışma saatleri ve koşulları belirlenir. Asgari çalışma sürelerini dolduran işçiler, yıpranma payı altında kıdem tazminatı almalıdır. Kıdem tazminatı, ödüllendirme ve kişilerin işsiz kalacakları dönem boyunca alacakları destek olarak da yorumlanabilir. Kıdem tazminatı alınabilmesinin ön koşulu, işçinin uzun süre boyunca aynı yerde çalışmasıdır. Bu şekilde hakediş gerçekleşmiş olur.

Asgari çalışma süresine ek olarak, iş sözleşmesinin haklı sebeplere bağlı olarak feshedilmesi gerekir. Uygulamaya bakıldığında, kıdem tazminatlarının çoğu durumda ödenmediği görülür. İşçinin en temel haklarından birisi kıdem tazminatlarıdır. Bu konuda hak ihlaline uğrayan kişiler İnegöl’de iş avukatı aracılığıyla yardım alabilir. İşten ayrılma süreci hakkında yeterince bilgi sahibi olmayan işçiler, bu süreçte farklı hak ihlalleri ile karşılaşabilir. Olası hak kayıpları hakkında detaylı bilgi sahibi olmak isteyen kişiler, mutlaka bir iş avukatıyla birlikte çalışmalıdır. İnegöl’de iş avukatı size tüm bu konularda rehberlik ve danışmanlık sağlar.

İşçinin Haklı Nedenlere Bağlı Olarak Feshi

İşçinin fesih sebebinin içeriği, hangi haklardan yararlanabileceği ile ilgili ayrıntılı bilgi verir. Bazı durumlarda, işçi fesih sonrasında, cezai yaptırıma bile maruz kalabilir. Bu durumun önüne geçilebilmesi adına, işçi hakları hakkında net bilgiye sahip olan bir iş avukatıyla çalışılması, yerinde olacaktır. İş yerinde yıllardır çalışan işçi, sahip olduğu haklardan faydalanmalıdır. Bu durum, işçinin en temel hakları arasında yer alır.

İşçilerin hakları, genellikle işverenler tarafından göz ardı edilir. İşçi, iş yerinden ayrılmak için haklı bir nedene sahip olduğu halde, bu nedene dayanmadan istifasını gerçekleştirirse mevcut haklarından yararlanamaz. İstifa eden işçi hakları, oldukça fazladır. İşçi, iş sözleşmesini feshederken bazı notalara dikkat etmelidir. Kanun gereğince, iş sözleşmesinin haklı nedenlere bağlı olarak feshinin hükümleri belirlenmiştir. Gündelik hayatın akışında, bu sebepler de farklılık gösterebilmektedir. Bu konu hakkında en net bilgiye ulaşmak isterseniz İnegöl’de iş avukatı sizlere en kapsamlı hizmeti sunmaktadır.

İşe İade Davaları

İş yerinde 30’dan daha fazla işçi bulunması ve işçinin 6 aydan daha fazla çalışma süresi bulunması halinde, belirsiz süreli olan iş sözleşmesi haklı ya da geçerli bir neden olmaksızın feshedilemez. Bunun aksi bir durum olduğu takdirde, iş avukatı aracılığıyla işe iade davası açılabilir. Dava işçinin lehine sonuçlanırsa işçi işine döner. Sonrasında, boş kaldığı süre için dört aylık ücret bedelini alır. İşveren tarafından işe başlatılmazsa 8 aylık ücrete kadar işe başlatmama tazminatını alabilir.

İşe iade davalarının içeriğinde, iş mahkemesi avukatının sorduğu sorulara net şekilde cevap verilmelidir. İnegöl’de iş avukatı, dava sürecinde her zaman yanınızda yer alır.

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak.