ÇALIŞMA ALANLARIMIZ

Hukuki Danışmanlık

Hukuk büromuzda size hukukun her alanında yardımcı olabilecek hukuki danışmanlık hizmetimiz mevcuttur.

Miras Hukuku

Hukuk büromuzda, terekeden kaynaklı sorunların giderilmesinde geniş kapsamlı hukuksal hizmet verilmektedir.

Aile Hukuku

Anlaşmalı boşanmalarda protokol Boşanmadan sonra mal varlığı Velayet ve nafaka Aile içi şiddet ve benzeri hallerde tedbir

İcra & İflas Hukuku

Alacak/Borç takiplerinde uzman ekibimiz ile hukuksal olarak haklarınız korunmakta ve takipçisi olunmaktadır.

İş Hukuku

İşçi/İşveren tazminat ve alacakları, işe alım prosedürünün hukuki alt yapısının oluşturulması gibi İş ve Sosyal Güvenlik Hukuku kapsamında işlemler gerçekleştirilmektedir.

Borçlar Hukuku

Hukuk Büromuz gerek şahsıların gerekse de şirketlerin kişisel-ticari ilişkilerinden veya kanundan kaynaklanan uyuşmazlıklarının çözümü gerçekleştirilmektedir.

Spor Hukuku

Sporcu sözleşmeleri, Sponsorluk sözleşmeleri ve Sportif faaliyetlerin hukuksal sorunlarının çözümünde hukuksal hizmetler.

Ticaret Hukuku

Hukuk büromuzda, şirketlerin kuruluş ve iç/dış yönergelerinin hazırlanması, genel kurul ve yönetim kurulunun işleyişi hakkında hukuki bilgi verilmektedir.

Ceza Hukuku

Hukuk büromuzda, yürütülmekte olan tüm soruşturma ve yargılama aşaması ile bu işlemlerin, öncesinde veya sonrasında avukatlık ve/veya danışmanlık hizmetleri sunulmaktadır.

İdari Davalar

Hukuk büromuzda, devlet teşkilatı altında bulunan idari mercilerin ve bağımsız idari otoritelerin yapmış olduğu idari işlemlere karşı idari başvurularda bulunulması, bu başvurular konusunda gerekli takibin yapılması gibi işlem gerçekleştirilmektedir.

Araç Değer Kaybı Talebi

Hukuk büromuzda, gerçekleşmiş olan trafik kazası sonrası aracınızda oluşan değer kaybının tespiti ve hukuksal süreç kapsamında işlemler.

Fikri Sinai Hukuku

Fikri mülkiyet hakkı; gerek sınai, gerekse bilimsel, edebi ve sanatsal alanlarda yaratıcılık sonucu ortaya çıkan faaliyetlerinden doğan, yaratıcılığını ortaya koyan kimseye yasal bir takım imkanlar sağlayan haktır.

KVKK

Kişisel Verilerin Korunması Kanunu kapsamında kanuna uyum için yapılması gereken düzenlemeler