HAKKIMIZDA

2017 yılında meslek hayatına başlayan kurucu avukatımız Atakan ÇELİK tarafından kurulan hukuk büromuz, avukatlık hizmetinin bir kamu hizmeti olduğu bilinciyle hukuki münasebetlerin düzenlenmesi, her türlü hukuki mesele ve anlaşmazlıkların adalet ve hakkaniyete uygun olarak çözümlenmesi ve hukuk kurallarının tam olarak uygulanması amacıyla hukuki bilgi ve tecrübelerimizi adalet hizmetine ve kişilerin yararlanmasına tahsis etmekteyiz.

SERTİFİKALARIMIZ

Siyaset, Tarih, Gazetecilik, Kişisel Gelişim, Diksiyon, Hukuk, İnsan Kaynakları, Bilişim ve Medya, Mülakat Teknikleri, Ceza Yargılamasında Uzlaştırma, Covid 19’un Kira Sözleşmelerine Etkisi, Karşılaştırmalı Hükümet Sistemleri, Pandemi Sürecinde İdarenin Yetki ve Yükümlülükleri, Cezanın Belirlenmesi ve Bireyselleştirilmesi, Kadına Yönelik ev İçi Şiddet ve Cinsel Saldırı, Malpraktis ve Cezai Sorumluluk, Uygulamada ve Teoride Boşanma Davaları ile Nafaka Uyuşmazlıkları, Yargıtay Kararları Işığında Edinilmiş Mallara Katılma Rejiminin Tasfiyesi.

 

Avukat Atakan ÇELİK

Kurucu Avukat

Av. Muharrem SOYTÜRK

Stj. Avukat Serhan BOLAT

Alparslan AKBAŞ

Yönetici Asistanı