SERTİFİKALARIMIZ

Katılım Belgesi

Ceza Yargılamasında Uzlaştırma

Karşılaştırmalı Hükümet Sistemleri

Pandemi Sürecinde İdarenin Yetki ve Yükümlülükleri

Cezanın Belirlenmesi ve Bireyselleştirilmesi

Kadına Yönelik ev İçi Şiddet ve Cinsel Saldırı

Malpraktis ve Cezai Sorumluluk

Uygulamada ve Teoride Boşanma Davaları ile Nafaka Uyuşmazlıkları

Yargıtay Kararları Işığında Edinilmiş Mallara Katılma Rejiminin Tasfiyesi

Covid 19′ un Kira Sözleşmelerine Etkisi